community in transition

Wie zijn wij & ECHT community

Erwin Coolen en Hans Timmers (ECHT) zijn onafhankelijke denkers en doeners gericht op verandering.

Wij zijn in staat om de techniek, het proces en de ambitie op verschillende niveaus binnen organisaties ECHT te verbinden en zichtbaar te maken voor de buitenwereld. We kunnen schakelen in verschillende rollen zowel intern als extern, lokaal als regionaal, techniek overschrijdend voor publiek en private organisaties. Wij gebruiken onze community, ons netwerk en teamleden die per situatie kunnen worden ingezet. Dit doen wij op Strategisch, Tactisch en Operationeel niveau.

Wij zoeken naar een samenwerking die ons ECHT past om kansen te pakken die de energietransitie ons biedt. Dit doen wij met onze ECHT community. Onze community bestaat uit strategische, tactische en operationele partners.

LinkedIn Logo
+31 (0)6 22 22 97 31

Hans Timmers MBA

Breed georiënteerde netwerker, bestuurlijk ervaren en financieel onderlegd. Bouwer en gericht op verandering.
 • Eigenaar ECHT
 • Voorzitter NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie)
 • Lid RVA Offshore Wind Innovators
 • Bestuurslid Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • Bestuurslid TKI Wind op Zee
 • Voormalig Directeur Particulieren Rabobank
"Vanuit een zeer sterke exclusieve netwerkorganisatie een bijdrage leveren aan de veranderende wereld waar overheid en ondernemingen mede het verschil maken."
Erwin Coolen MBA
LinkedIn Logo
+31 (0)6 200 966 70

Erwin Coolen MBA

Overtuigende en enthousiasmerende ondernemer. Kennisdeler. Commerciële Techneut. Passie voor Ondernemen, Innovatie, Educatie en Human Capital Development.
 • Eigenaar ECHT
 • Oprichter Offshore Wind Innovation Challenge
 • RVA SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise)
 • RVA CAREER (Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources)
 • RVA University of Applied Science institute Engineering
 • Partner Global Goals Academy (Sustainable Development Goals)
 • Oprichter en lecturer minor Wind Energy Project Management HAN
 • Oprichter en voormalig CEO van de OutSmart groep
 • Voormalig Vice President Vestas Central Europe Offshore
 • Voormalig Managing Director Vestas Benelux
 • Voormalig voorzitter Offshore committee NWEA
 • Eigenaar Romondt Groep, Social Enterprises.
 • Vertegenwoordiger van Ondernemers Triple Helix VeluwezOOOm got Talent!
 • Sr advisor Borssele I/II & III/IV ,HkZ I/II, Deputy Project Manager en Contract manager Nordsee Ost, Sr advisor Eoliennes en Mer (France 2nd.round ), Sr Advisor State of NJ, department of Energy, Technical Negotiations WTG package Luchterduinen, Member of the Board Prinses Amalia (formerly P46 / Q7)
"Guanxi is de basis van mijn netwerk. Vanuit de relatie als sparringpartner samen zoeken naar de oplossing onafhankelijk vanuit een community. Het vertalen van doelstellingen naar concrete resultaten. ECHT doen!"

MSc. Angelita Kappers

Een gedreven jong energie professional, actief in de energietransitie.

Eerst werkzaam als trainee bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) voor internationale duurzame energie en water programma’s, en daarna actief als adviseur internationalisering  bij de belangen vereniging voor start ups bij StartupDelta. En sinds kort werkzaam voor het nieuwe initiatief ECHT met als doel de Energietransitie te realiseren en business kansen te verwezenlijken. Haar passie ligt bij verduurzamingsvraagstukken met een focus op duurzame energieopwekking: Wind en Zonne energie. Met haar recente werkervaring op internationale energie programma’s en bij StartupDelta waar zij bijdroeg aan het – internationaal – agenderen van de Nederlandse innovatie agenda, kan zij snel verbanden leggen tussen politiek, beleid, implementatie en techniek. Naast haar werkzaamheden was zij in 2017 voorzitter van de Young Energy Specialists- Cooperation (YES-DC). YES-DC is een stichting met als doel kennis te ontsluiten en een netwerk organisatie te zijn voor jong professionals actief in de energiesector. Daarnaast maakt ze ook deel uit  van de Klimaat en Energiekoepel (KEK) – in het communicatie team en maakt ze deel uit van de Raad van Advies. KEK heeft als doelstelling de belangen te behartigen voor jong professionals die  actief een duurzame toekomst willen vormgeven door onder andere direct input te leveren bij de Klimaatonderhandelingstafels op weg naar het Klimaatakkoord. Tot slot neemt zij als actief lid deel aan de kennisgroep Energie & Klimaat voor D66 Amsterdam. Met haar politieke sensitiviteit,  kritische analyses, en pragmatische insteek, kan zij een waardevolle bijdrage leveren aan de Energietransitie, op nationaal als internationaal niveau.  

Max ten Velden

Max ten Velden Een jong professional actief in de energietransitie

Max ten Velden is onze nieuwe medewerker bij ECHT. Met een academische achtergrond in economie is hij begonnen als consultant actief in de onderwijs sector bij Edunamics en daarna als marktonderzoeker offshore wind bij Atlas Professionals. Bij Atlas maakte Max de koppeling  tussen onderwijs & professionals. Als marktonderzoeker offshore wind heeft hij ook inzicht verkregen in de marktontwikkelingen in de windsector richting 2030. Sinds kort werkzaam voor het ECHT transitiebureau met als doel om de Energietransitie te operationaliseren en human capital te mobiliseren.

Kernwoorden:
• Human Capital ontwikkeling in de windsector
• Toekomstbestendige Banen
• Marktkenner Offshore Wind

© 2019 creaza / ECHT