ECHTE PROJECTEN

ECHTE PROJECTEN

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator - TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT streeft ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in het hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot in de Alpen. TenneT is daarom verantwoordelijk voor een aantal additionele taken die andere netbeheerders in Nederland niet uitvoeren. Deze taken omvatten systeemdiensten (bijvoorbeeld evenwichtsbehoud tussen vraag en aanbod van elektriciteit) en het waarborgen van leveringszekerheid. TenneT faciliteert ook de markt door ervoor te zorgen dat alle spelers in de sector toegang hebben tot die markt. In Duitsland voert TenneT dezelfde taken uit, samen met drie andere TSO's, die elk hun eigen gebied bestrijken. TenneT is in Duitsland een extra uitdaging aangegaan; het transporteren van elektriciteit die is opgewekt in offshore windmolenparken om die vervolgens aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

TenneT - ECHT

Op dit moment is Jan-Willem werkzaam als Specialist Ondersteuning Documentmanagement bij de business unit Large Projects Nederland (LPN). Daar werkt hij specifiek in het cluster Zuid-West 380kV West Deeltracé 1, aan de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor duurzame windenergie op zee. In totaal leggen we 48 kilometer 380 kV-verbinding aan. Daarbij worden 114 Wintrackmasten en 2 vakwerkmasten geplaatst. De bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland is bijna afgerond. Er worden nu twaalf wintrackmasten gebouwd bij Rilland om het nieuwe hoogspanningsstation eind 2019 aan te kunnen sluiten op de huidige verbinding. Het station is een belangrijke schakel in de verbinding met België en maakt transport van elektriciteit mogelijk, zelfs als een van de verbindingen uitvalt die bij het station binnenkomt.

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator - TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT streeft ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in het hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot in de Alpen. TenneT is daarom verantwoordelijk voor een aantal additionele taken die andere netbeheerders in Nederland niet uitvoeren. Deze taken omvatten systeemdiensten (bijvoorbeeld evenwichtsbehoud tussen vraag en aanbod van elektriciteit) en het waarborgen van leveringszekerheid. TenneT faciliteert ook de markt door ervoor te zorgen dat alle spelers in de sector toegang hebben tot die markt. In Duitsland voert TenneT dezelfde taken uit, samen met drie andere TSO's, die elk hun eigen gebied bestrijken. TenneT is in Duitsland een extra uitdaging aangegaan; het transporteren van elektriciteit die is opgewekt in offshore windmolenparken om die vervolgens aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

TenneT - ECHT

Op dit moment is Jan-Willem werkzaam als Specialist Ondersteuning Documentmanagement bij de business unit Large Projects Nederland (LPN). Daar werkt hij specifiek in het cluster Zuid-West 380kV West Deeltracé 1, aan de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor duurzame windenergie op zee. In totaal leggen we 48 kilometer 380 kV-verbinding aan. Daarbij worden 114 Wintrackmasten en 2 vakwerkmasten geplaatst. De bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland is bijna afgerond. Er worden nu twaalf wintrackmasten gebouwd bij Rilland om het nieuwe hoogspanningsstation eind 2019 aan te kunnen sluiten op de huidige verbinding. Het station is een belangrijke schakel in de verbinding met België en maakt transport van elektriciteit mogelijk, zelfs als een van de verbindingen uitvalt die bij het station binnenkomt.

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator - TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT streeft ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in het hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot in de Alpen. TenneT is daarom verantwoordelijk voor een aantal additionele taken die andere netbeheerders in Nederland niet uitvoeren. Deze taken omvatten systeemdiensten (bijvoorbeeld evenwichtsbehoud tussen vraag en aanbod van elektriciteit) en het waarborgen van leveringszekerheid. TenneT faciliteert ook de markt door ervoor te zorgen dat alle spelers in de sector toegang hebben tot die markt. In Duitsland voert TenneT dezelfde taken uit, samen met drie andere TSO's, die elk hun eigen gebied bestrijken. TenneT is in Duitsland een extra uitdaging aangegaan; het transporteren van elektriciteit die is opgewekt in offshore windmolenparken om die vervolgens aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

TenneT - ECHT

Op dit moment is Jan-Willem werkzaam als Specialist Ondersteuning Documentmanagement bij de business unit Large Projects Nederland (LPN). Daar werkt hij specifiek in het cluster Zuid-West 380kV West Deeltracé 1, aan de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor duurzame windenergie op zee. In totaal leggen we 48 kilometer 380 kV-verbinding aan. Daarbij worden 114 Wintrackmasten en 2 vakwerkmasten geplaatst. De bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland is bijna afgerond. Er worden nu twaalf wintrackmasten gebouwd bij Rilland om het nieuwe hoogspanningsstation eind 2019 aan te kunnen sluiten op de huidige verbinding. Het station is een belangrijke schakel in de verbinding met België en maakt transport van elektriciteit mogelijk, zelfs als een van de verbindingen uitvalt die bij het station binnenkomt.

SDG 7 SDG 13