community in transition

Team

Met ons enthousiaste, ondernemende en daadkrachtige team, maakt ECHT effectieve verbinding tussen behoefte en aanbod. Betrokken door een intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren.

In het snel veranderende speelveld naar een duurzame en circulaire samenleving is het belangrijk te richten op de bedrijven en overheden van nu. Van onderop (samenleving) en bovenop (Parijs Akkoord en VN SDG’s) zijn trends waarneembaar die de wereld blijvend en sneller zullen veranderen. ECHT is in staat om techniek, proces en ambitie op verschillende niveaus binnen organisaties te verbinden en zichtbaar te maken voor de buitenwereld. ECHT schakelt in verschillende rollen zowel intern als extern, lokaal als regionaal, techniek overschrijdend, voor publiek en private organisaties.

ECHT levert de juiste mensen die kunnen denken en doen. Met ons netwerk en actieve verbinding op diverse niveau’s, weet ECHT wat er speelt, gaat spelen en wie daarin van belang zijn.

LinkedIn Logo
+31 (0)6 22 22 97 31

Hans Timmers MBA

Breed georiënteerde netwerker, bestuurlijk ervaren en financieel onderlegd. Bouwer en gericht op verandering.
 • Eigenaar ECHT
 • Voorzitter NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie)
 • Lid RVA Offshore Wind Innovators
 • Bestuurslid Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • Bestuurslid TKI Wind op Zee
 • Voormalig Directeur Particulieren Rabobank
"Vanuit een zeer sterke exclusieve netwerkorganisatie een bijdrage leveren aan de veranderende wereld waar overheid en ondernemingen mede het verschil maken."
Erwin Coolen MBA
LinkedIn Logo
+31 (0)6 200 966 70

Erwin Coolen MBA

Overtuigende en enthousiasmerende ondernemer. Kennisdeler. Commerciële Techneut. Passie voor Ondernemen, Innovatie, Educatie en Human Capital Development.
 • Eigenaar ECHT
 • Oprichter Offshore Wind Innovation Challenge
 • RVA SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise)
 • RVA CAREER (Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources)
 • RVA University of Applied Science institute Engineering
 • Partner Global Goals Academy (Sustainable Development Goals)
 • Oprichter en lecturer minor Wind Energy Project Management HAN
 • Oprichter en voormalig CEO van de OutSmart groep
 • Voormalig Vice President Vestas Central Europe Offshore
 • Voormalig Managing Director Vestas Benelux
 • Voormalig voorzitter Offshore committee NWEA
 • Eigenaar Romondt Groep, Social Enterprises.
 • Vertegenwoordiger van Ondernemers Triple Helix VeluwezOOOm got Talent!
 • Sr advisor Borssele I/II & III/IV ,HkZ I/II, Deputy Project Manager en Contract manager Nordsee Ost, Sr advisor Eoliennes en Mer (France 2nd.round ), Sr Advisor State of NJ, department of Energy, Technical Negotiations WTG package Luchterduinen, Member of the Board Prinses Amalia (formerly P46 / Q7)
"Guanxi is de basis van mijn netwerk. Vanuit de relatie als sparringpartner samen zoeken naar de oplossing onafhankelijk vanuit een community. Het vertalen van doelstellingen naar concrete resultaten. ECHT doen!"

MSc. Angelita Kappers

Een gedreven jong energie professional, actief in de energietransitie.

Eerst werkzaam als trainee bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) voor internationale duurzame energie en water programma’s, en daarna actief als adviseur internationalisering  bij de belangen vereniging voor start ups bij StartupDelta. En sinds kort werkzaam voor het nieuwe initiatief ECHT met als doel de Energietransitie te realiseren en business kansen te verwezenlijken. Haar passie ligt bij verduurzamingsvraagstukken met een focus op duurzame energieopwekking: Wind en Zonne energie. Met haar recente werkervaring op internationale energie programma’s en bij StartupDelta waar zij bijdroeg aan het – internationaal – agenderen van de Nederlandse innovatie agenda, kan zij snel verbanden leggen tussen politiek, beleid, implementatie en techniek. Naast haar werkzaamheden was zij in 2017 voorzitter van de Young Energy Specialists- Cooperation (YES-DC). YES-DC is een stichting met als doel kennis te ontsluiten en een netwerk organisatie te zijn voor jong professionals actief in de energiesector. Daarnaast maakt ze ook deel uit  van de Klimaat en Energiekoepel (KEK) – in het communicatie team en maakt ze deel uit van de Raad van Advies. KEK heeft als doelstelling de belangen te behartigen voor jong professionals die  actief een duurzame toekomst willen vormgeven door onder andere direct input te leveren bij de Klimaatonderhandelingstafels op weg naar het Klimaatakkoord. Tot slot neemt zij als actief lid deel aan de kennisgroep Energie & Klimaat voor D66 Amsterdam. Met haar politieke sensitiviteit,  kritische analyses, en pragmatische insteek, kan zij een waardevolle bijdrage leveren aan de Energietransitie, op nationaal als internationaal niveau.

Jacky Driessen

Een professional met een brede technische en economische achtergrond in de energiesector.

Na zijn rol als project engineer bij een netbeheerder nu werkzaam voor ECHT. Met ambitie en enthousiasme elke dag weer met een glimlach van start te gaan. Als projectmanager energietransitie bij ECHT kan dat. Vanuit een ondernemende houding een bijdrage leveren in de missie en visie van ECHT. Zijn expertise en kracht is om werkzaam te zijn op het snijvlak van techniek en commercie. Met als duidelijke focus resultaat te leveren, waarde te creëren en relaties te bouwen.

Vanuit zijn rol als Technical Advisor voor diverse onshore windparken direct betrokken bij de constructie fase van deze windparken. Deze windparken zijn uiteenlopend en uitdagend waarbij de belangen van de investeerder behartigd worden.

Maarten Lobregt

Maarten is een civiel technicus met een HBO en universitair diploma. Dit zie je ook terug in zijn werkwijze: hij houdt van aanpakken en meters maken, maar weet eveneens uit te zoomen en op analytische wijze processen inzichtelijk te maken.

Als projectmanager energietransitie bij ECHT kan hij zijn passie voor water, wind en mensen combineren. Maarten is een enthousiaste techneut die zich sterk maakt voor de energietransitie door middel van zijn innovatieve denkvermogen en doorpakkende karakter.

In zijn wetenschappelijk onderzoek zoekt hij naar manieren om offshore windmolenparken multifunctioneel te gebruiken. Zijn passie voor offshore wind en natuur zet hij voort bij het planning en risico management van natuurversterkingsprojecten in windmolenparken. Daarnaast werkt hij mee aan uiteenlopende projecten van ECHT – een community die regie neemt in de energietransitie.

Suuz Kamper

Een praktische invulling geven aan duurzaamheid is waar Suuz voor staat.

De studie Science Business & Innovation heeft ervoor gezorgd dat Suuz een interdisciplinaire aanpak toont in haar oplossing en resultaatgerichte werkzaamheden. Het verbinden en vertalen van duurzame innovaties naar de vraag van de markt is iets waar Suuz zich met volle enthousiasme en inzet op stort. Als projectmanager bij ECHT gaat Suuz haar creatieve denkvermogen inzetten de lange termijn visies wat betref een duurzame samenleving te behalen.

Maaike Smelter

Maaike is een creatieve aanpakker met een passie voor positieve veranderingen in maatschappij en klimaat.

Met een achtergrond in zonne-energie en maatschappelijke projecten, heeft ze zich sterk ontwikkeld in duurzame energie, communicatie en organisatie. Met een groot netwerk van duurzame Young Professionals is ze als bestuurder van KEK actief met een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het bedrijfsleven in Nederland. Als projectmanager bij  ECHT gaat ze haar mensgerichte en organisatorische kwaliteiten inzetten voor het versnellen van de energietransitie. Zij zal zij zich de komende periode focussen op de SDG om ondernemingen en overheden te helpen ambities te vertalen naar ECHT concreet resultaat.

Jan-Willem Bakker

Jan-Willem is een oplossingsgerichte doener met een passie voor duurzame ontwikkeling en een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Met kennis van windenergie en ervaring in project- en accountmanagement wilt Jan-Willem zich gaan inzetten voor duurzame relaties om de energietransitie kracht bij te zetten. Jan-Willem is een enthousiaste en energieke doorpakker en relatiebouwer. Waar hij écht blij van wordt is duurzame ontwikkeling. Het verschil maken. Dat kan op sociaal maatschappelijk niveau maar met een meer technische inslag kan hij ook overweg. Als Projectmanager Energietransitie gaat Jan-Willem zich inzetten om bedrijven en overheidsinstanties te ondersteunen bij het behalen van ECHT resultaat.

Jonas Besselink

Jonas is een enthousiaste denker & doener met een passie voor duurzame energie.

Met zijn ervaring uit zijn Bachelor Science, Business & Innovation en zijn Master Engineering & Policy Analysis, is Jonas breed geïnteresseerd in het oplossen van duurzame energievraagstukken. Bij SBI heeft hij ervaring opgedaan om technische innovaties op (economische) waarde in te schatten en bij EPA leert hij dit om te zetten in data-gedreven beleid. Jonas is een allesdoener die technisch en analytisch denken combineert met een passie voor circulariteit en duurzame energie. Bij ECHT gaat Jonas zich als projectmanager inzetten om praktisch beleid te ontwikkelen dat zowel duurzame, sociale als economische waarde toevoegt.

Eva den Boer

Eva werkt met positieve energie aan duurzame energie.

De studie Watermanagement geeft Eva praktisch inzicht in nationale en internationale water vraagstukken. Als verbinder tussen een wetenschappelijk- en beleidsperspectief werkt zij aan de transitie naar een circulaire economie. Eva denkt in oplossingen en ziet kansen binnen maatschappelijke uitdagingen. Bij ECHT legt zij vol enthousiasme de verbinding tussen water en wind in relatie tot de Human Capital Agenda. De specialisatie in water en energie zet Eva in voor het project Dutch Wavemakers, waar zij internationale jongeren communities opzet en de water en energie thema’s op een positieve, energieke manier bij de volgende generatie onder de aandacht brengt.

ir. John Baken MBA

Gedreven persoonlijkheid, verschillig adviseur met brede interesse, open voor nieuwe ideeën. Persoonlijke missie: bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mens en samenleving.

– Eigenaar Overview2020
– Oprichter CAREER
– Voormalig directeur Ecofys
– Voormalig directeur Bureau Nieuwe Energie (Energiebedrijf Amsterdam)

 

Vaardigheden:
– visie- en strategievorming
– business development en innovatie
– schitterend organiseren
– projectmanager complexe projecten (technisch en organisatorisch)
– consultancy

 

Expertise:
– energiesector, duurzame energie, warmtelevering, warmte-opslag, systeemintegratie, wind op land en wind op zee
– business planning
– investeringsfondsen
– projectontwikkeling

"We are here to enrich the world (Woodrow Wilson)"

Claire den Hertog

Een enthousiaste verbinder vanuit haar passie voor duurzame energietechniek.

Claire is een enthousiaste techneut met intrinsieke motivatie om bij te dragen aan verbetering van klimaat en maatschappij. Door haar technische kennis en sociale eigenschappen is zij daadkrachtig in het verbinden van mens en techniek. Haar nieuwsgierigheid en gedrevenheid om positieve resultaten te behalen hebben zich vertaald in passie voor duurzame energietechniek. Ze heeft een civiel technische (constructie) achtergrond met werkervaring in offshore fundaties. Waar ze hiervoor letterlijk werkte aan het fundament van de offshore wind, gaat ze met ECHT bouwen aan de versnelling van de energietransitie. Claire zet zich in bij ECHT als projectmanager om kennis bijeen te brengen en samen te werken aan de versnelling van de energietransitie.

Mirthe van Dijk

Mirthe is een creatief talent op gebied van webdesign en online marketing en zet zich graag in voor een duurzamere wereld.

Mirthe, een creatieve duizendpoot, is binnen ECHT verantwoordelijk voor het overbrengen van onze duurzaamheidsboodschap middels marketing en communicatie. Ze heeft een achtergrond in (sport)marketing en heeft daarnaast altijd al een passie gehad voor webdesign en social media. Sinds 2015 heeft ze met haar eigen bedrijf al vele organisaties geholpen aan een nieuwe website, professionele huisstijl en/of sterke social media strategie. Nu gaat zij voor goud samen met ECHT!

 

Bij projecten zoals bijvoorbeeld Dutch Wavemakers en de KustCoalitie bereikt ze door middel van een aansprekende social media campagne de toekomstige energie professionals. Dit sluit perfect aan bij haar visie: het is tijd voor positieve energie, voor gouden handen en knappe koppen die kiezen voor een carrière in de water en energiesector!

""Be the change you want to see in the world" – Mahatma Gandhi "
© 2021 creaza / ECHT