community in transition

Projects

ECHT focust zich op projecten en partners die actief werken aan het versnellen van transitieveranderingen in de maatschappij op het gebied van energie en circulariteit.

ECHT community partners zijn actieve partners, met wederzijdse verwachtingen dat we gezamenlijk ons actief inzetten om een opdracht of doel te realiseren in de Energietransitie en succesvol af te ronden, binnen een bepaald tijdsbestek. Hiertoe wordt het gezamenlijke netwerk en elkaars expertise ingezet. Nadrukkelijk is het de bedoeling aanvullende kennis en competenties in te zetten zodat het aanbod en mogelijke oplossing situationeel, op maat en zo breed en diep als gewenst ingezet kan worden.

 

ECHT-label

Onder het ECHT vallen onder andere de labels SDG-platform, Foundation for Global Goals, Dutch Wavemakers en de KustCoalitie.

SDG-platform brengt de best bewezen formules om te verduurzamen en daardoor bij te dragen aan de versnelling van het behalen van de Sustainable Development Goals naar ondernemers en overheden in Nederland.

De Foundation for Global Goals heeft als doel de SDG’s toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken voor organisaties. Het helpt met het vertalen van theorie naar de praktijk, door organisaties te verbinden en elkaar te inspireren en activeren om te werken met de SDG’s.

Dutch Wavemakers inspireert de volgende generatie door bewustwording te creëren over de energietransitie middels de Human Capital Agenda.

De KustCoalitie werkt op het actuele snijvlak van vraag in de Human Capital Agenda naar het verbinden van onderwijsinstellingen en bedrijven om toekomstbestendige relaties te genereren voor de toekomst. Gefocust op de wind industrie.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) is een vereniging van bedrijven en overheden in de regio Noordzeekanaalgebied die zich richten op de offshorewinning van olie, gas en windenergie. AYOP promoot de regio nationaal en internationaal als dé regio voor windenergie. Daarnaast ondersteunt AYOP haar leden bij het vinden van innovatieve business cases en kansen in de offshoresector. AYOP stimuleert met onder andere ledenbijeenkomsten samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.

Centre of Expertise Water & Energy

In het Centre of Expertise Water & Energy werken studenten, docenten, onderzoekers, marktpartijen en bedrijven samen aan nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie, gerelateerd aan water. We voeren praktijkgericht onderzoek uit, helpen bedrijven innoveren en zorgen ervoor dat toekomstige professionals de kennis en vaardigheden meenemen de toekomst in.

De Rijke Noordzee

We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking zijn. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

Dutch Wavemakers

Dutch Wave Makers inspireert de volgende generatie door bewustwording te creëren over de energietransitie middels de Human Capital Agenda.

De hele transitie is een banenmotor en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de bewustwording richting de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Dutch Wave Makers is er voor iedereen die:

– gelooft dat we met positieve energie iets goeds kunnen doen.

– passie heeft voor water en energie.

-de volgende generatie wil inspireren om een rol te spelen in de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van de energietransitie

-Gelooft in de noodzaak om de energietransitie te versnellen binnen een circulaire economie.

Eneco

Contractmanagement voor windprojecten.

Gemeente Velsen

Velsen sluit een lokaal klimaatakkoord met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. ECHT helpt in de ambitie naar Nederlandse hoofdstad op het gebied van offshore windenergie.

HAN

Offshore Wind Energy Project Management is delivered in cooperation with wind professionals.

The exchange course in Offshore Wind Energy Project Management at HAN University of Applied Sciences is delivered in cooperation with OutSmart wind professionals. This course deals with every aspect of harvesting wind energy using offshore wind farms. It is a unique study designed for Engineering, Economics and Management students.

Wind Energy is one of the highest-ranking sources of renewable energy for the future. Sign up for the Offshore Wind Energy Project Management exchange course at HAN University of Applied Sciences.

HAN and OutSmart’s close ties with the professional wind industry will enable you to find success in the wind market. The Offshore Wind Energy Project Management exchange course is comprehensive and practical. It prepares you for a role as a consultant in the professional field of wind energy.

Topics
You will learn about the construction, utilisation and maintenance of offshore wind farms.

An overview of the technical, management, financial, political and legal aspects in the various phases of developing an offshore wind farm:

KustCoalitie

De KustCoalitie werkt op het actuele snijvlak van vraag in de Human Capital Agenda naar het verbinden van onderwijsinstellingen en bedrijven om toekomstbestendige relaties te genereren voor de toekomst.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wij werken mee aan het KlimaatAkkoord en hebben een actieve rol aan de Sectortafel Elektriciteit. Hiernaast leiden wij het Moonshot project circulaire windparken. In samenwerking met het Versnellingshuis en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Moonshot project circulaire windparken. In samenwerking met het Versnellingshuis en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Nationaal Programma RES

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Offshore Wind Innovators

Offshore Wind Innovators launches a new edition of the Offshore Wind Innovation Challenge. Start-ups and small businesses companies can apply for one of the challenges leading companies in offshore wind have formulated. 

The offshore wind industry faces a unique challenge. To construct one of the largest infrastructural developments in Dutch history. Billions of Euro’s will be invested. This will create huge business opportunities for companies pioneering the Offshore Wind Industry. Offshore Wind Innovators helps to build the right business environment to help making it happen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Project werkgelegenheid en Offshore Wind 2023.

Scalda

Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ondersteunen, inrichten en gezamenlijk uitvoeren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten aangaande het ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee’ binnen het mbo.

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie.

Dat doen zee vanuit dertien kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes, MBO DANS GOES en Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

SDG-platform

SDGplatform brengt de best bewezen formules om te verduurzamen en de energietransitie aan de hand van de Sustainable Development Goals te versnellen naar ondernemers en overheden in Nederland.

SEECE

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame elektrische energie

Deze publiek-private samenwerking jaagt innovatie aan, zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit en zet kennis om in financieel haalbare producten en diensten.

Stichting de Noordzee

Door duurzaam gebruik van de Noordzee valt er meer winst te behalen, zowel voor de natuur als voor de mens.

TKI Wind op Zee

Samenwerkingen, advies en gezamenlijke ontwikkeling van de Kustcoalitie.

Versnellingshuis

Nederland circulair! helpt ondernemers met circulaire ambities. Voor deze partij leiden wij het Moonshot project circulaire windparken. In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG is de opdrachtgever voor het Nationaal Programma RES, waar Angelita Kappers van ECHT werkzaam voor is.

WindDock

Windenergie is de toekomst, ook die van jou?

Nederland maakt werk van duurzame energie. Stroom opwekken met windmolens gaat daarin de grootste rol spelen. Dat betekent dat er heel veel vakmensen nodig zijn die kunnen werken aan het maken en onderhouden van windenergieparken en alles wat daarbij komt kijken. Op land, maar vooral ook op zee. Doe jij mee?

Ga je kiezen voor een technische beroepsopleiding, zoals Elektrotechniek, Technicus Service en Onderhoud, Werktuigbouwkunde of Mechatronica, dan doe je er verstandig aan om meteen ook te leren werken in de windenergiesector. De komende jaren komen er zoveel windturbines bij, dat je zeker weet dat je hierin jarenlang aan de slag kunt. Dan moet je wel de juiste kennis en certificaten hebben. Met het ‘WindDock’ heeft Scalda de modules en trainingen om van jou een échte gecertificeerde professional te maken, waar bedrijven om staan te springen.

YARD Energy

YARD ENERGY is one of the largest privately owned onshore wind farm developers and investors in the Netherlands. YARD is specialized in developing onshore wind energy in Northern Europe. Since 2014 YARD designs solutions to the financial and technical challenges of small to mid-sized wind energy projects. YARD supports wind entrepreneurs with late-stage projects by structuring debt, raising capital, managing construction, and operating the wind farm. ECHT is responsible for the quality assurance quality control (QA/QC) of wind farms Vermeer, Mauve, Mondriaan and Deil.

© 2021 creaza / ECHT