community in transition

Privacy Policy ECHT

ECHT b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van zakelijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Gegevens die wij verwerken binnen ECHT b.v. worden alleen verwerkt als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken: Naam bedrijf of organisatie plus logo bedrijf of organisatie.
Telefoonnummer, Bijzondere en/of gevoelige bedrijfsgegevens verwerken wij niet.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bedrijfsnaam verwerken op onze website afbeelden; voor de volgende doelen: Om je inzet/rol/functie als ECHT Community partner te communiceren en af te beelden op onze website.
We houden bedrijfslogo’s op de ECHT website niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van bedrijfsgegevens met derden doen we niet. ECHT b.v. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: website, Windows Sharepoint, LinkedIn. We maken gebruik van cookies met Google Analytics, Om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je bedrijf/organisatie gegevens.

Contactgegevens:
www.echt.community

hans@echt.community
erwin@echt.community
directeuren en bestuur van ECHT b.v.

© 2020 creaza / ECHT