community in transition
6 maart 2020 | Erwin Coolen MBA

Onderzoek naar de lange termijn ontwikkelingen van de business case voor wind op zee

Onderzoek naar de lange termijn ontwikkelingen van de business case voor wind op zee. Onderzoeksbureau Afry (voorheen Poyry) heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenwerking met de wind op zee sector, PBL en InvestNL. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en wind op zee sector samen onderzoeken wat nodig is om te zorgen dat een rendabele business case voor wind op zee mogelijk blijft. Dit onderzoek is hier een bouwsteen in.

Het onderzoek bevat een gedegen analyse van de business case momenteel en op langere termijn. Zoals reeds aangegeven bij de laatste uitvoeringstafel geeft het onderzoek aanleiding om, in samenwerking met de wind op zee sector en andere stakeholders, nader te kijken wat kan worden gedaan om de business case te versterken.

Het onderzoeksrapport van Afry is bijgevoegd en ook online beschikbaar op de site van de rijksoverheid vanaf vanmiddag. Bij de volgende uitvoeringstafel in april zullen we vanuit EZK het rapport nader toelichten en toelichten hoe gevolg wordt gegeven aan de verdere uitvoering van de klimaatakkoordafspraak.

AFRY_The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind_March 2020 Single_Final

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT