community in transition
6 februari 2019 | Angelita Kappers

Nationaal Solar Trend Rapportage 2019

Dutch New Energy Research heeft zojuist de Nationaal Solar Trend Rapportage gepubliceerd.

Na een ongelooflijke groei doorgemaakt te hebben in 2017 is de Nederlandse zonne-energie sector gedurende 2018 hard doorgegroeid. Wij berekenden dat er in 2017 maar liefst 853 MWp aan zonnestroomvermogen is geïnstalleerd, maar in dit rapport tonen wij aan dat dit in 2018 ruimschoots is overtroffen met een geïnstalleerd vermogen van minimaal 1.330 MWp! Dankzij deze groei is het totaal opgesteld zonnestroomvermogen in Nederland in één jaar van 2,9 GWp naar 4,2 GWp gegroeid.

Het geïnstalleerd zonnestroomvermogen is in 2018 met maar liefst 46% gegroeid. De Nederlandse markt groeit in 2018 bijna twee keer zo hard als de wereldwijde markt. Dit zorgt ervoor dat de paneelprijzen een relatief kleinere rol zullen gaan spelen in de totale systeemkosten terwijl andere componenten zoals installatiekosten mogelijk belangrijker worden. Dit betekent dat de Nederlandse zonne-energie markt haar inhaalslag ten opzichte van de rest van de wereld sterk doorzet in 2018.
De kosten van zonnepanelen op de Europese spotmarkt zijn de afgelopen 12 maanden verder gedaald en de verwachting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Ook ten opzichte van andere technieken, zowel hernieuwbaar als conventioneel, zijn de kostendalingen van zonneenergie bijzonder te noemen.

Hoewel zonnestroom in 2018 minder succesvol was tijdens de voorjaarsronde van de SDE+ vergeleken met 2017, is het aantal subsidieaanvragen en het aangevraagd vermogen in de najaarsronde van 2018 uitzonderlijk hoog en lijkt het alsnog een uitstekend jaar te worden voor zonnestroom in de SDE+. Daarnaast blijkt ook nog eens dat zonne-energie de meest populaire manier van energieopwekking van de Nederlandse bevolking is. Dus ook in de residentiële markt is er ruimte voor verdere groei. ‘

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT