community in transition
29 mei 2018 | Erwin Coolen MBA

Masterplan Aardwarmte in Nederland

Kernboodschappen Masterplan Aardwarmte in Nederland

Voor een duurzame samenleving in 2050 en om de afhankelijkheid van het Groningergas af te bouwen moeten we aardgas voor warmte vervangen met een mix van collectieve en individuele duurzame warmte technieken

We verwachten dat 40% van de totale warmtevraag via warmtenetten geleverd zal worden, waarbinnen aardwarmte een significante rol zal spelen als basislast binnen de geïntegreerde warmtevoorziening

We hebben de ambitie om 50 PJ aardwarmte in 2030 te leveren en 200+ in 2050 t.o.v. 3 PJ vandaag, oftewel een opschaling van de huidige 17 doubletten naar respectievelijk 175 en 700+ in 2030 en 2050

Richting 2030 is het van belang om in de glastuinbouw uit te breiden en in de gebouwde omgeving aan te sluiten op bestaande en nieuwe warmtenetten. Richting 2050 zullen we met name opschalen in de gebouwde omgeving en de daarnaast in de lichte industrie afhankelijk van resultaten van UDG pilots

Om dit te realiseren is het belangrijk om vandaag acties te ondernemen om meer kennis over de ondergrond en bovengrondse warmtevraag te vergaren, kosten te reduceren, zorgen voor verantwoorde exploitatie en samen te werken om aardwarmte projecten aan te sluiten op lopende en nieuwe warmtenetten projecten

De sector heeft het volgende hiervoor nodig van de Rijksoverheid: verder investeren in het in kaart brengen van de ondergrond en afronden van de nieuwe Mijnbouwwet inclusief een nieuw vergunningsmodel, verfijning van de SDE-subsidie en consistent beleid met daarop aansluitende uitvoering en toezicht. Ook is er een beslissing nodig vanuit het Klimaat- en Energieakkoord hoe op wijkniveau de optimale warmtevoorziening wordt gekozen.

https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180529-Masterplan-Aardwarmte-in-Nederland.pdf

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT