community in transition
11 juli 2018 | Angelita Kappers

Klimaatakkoord: Windenergie kan het verschil maken in de kabinetsdoelstellingen voor het klimaat

Het zojuist verschenen Voorstel voor hoofdlijnen Klimaatakkoord  is gister door Ed Nijpels – voorzitter Klimaatberaad –  gepresenteerd samen met de vijf voorzitters van de klimaattafels. Het akkoord moet dit najaar worden gesloten. Met deze hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren.

De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) is voorzichtig positief over de eerste contouren van het klimaatakkoord. Voorzitter van de NWEA Hans Timmers zegt: “Het zijn nog maar contouren, maar het is al wel duidelijk dat windenergie nodig is voor het slagen van het klimaatakkoord. Windenergie kan meer dan de helft van de kabinets – klimaat- doelstelling realiseren. Cruciaal is om dit het komende half jaar verder uit te werken.

Het klimaatakkoord wil het succes van windenergie van meer en goedkopere windenergie doorzetten aldus de NWEA. Timmers ziet daarvoor zeker een goed toekomstperspectief: “Wij zetten ook in op het goedkoper maken van windenergie. Als wij met het klimaatakkoord voldoende tempo kunnen maken, vraag en aanbod laten aansluiten en belemmerende regels opruimen kan windenergie nog goedkoper worden. Windenergie kan dan de duurzame stroom leveren voor elektrische auto’s en om woonwijken en industrie van het gas af te krijgen.”

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT