community in transition
23 augustus 2018 | Angelita Kappers

Hothouse earth papers; een Domino van klimaat events kan opwarming aarde versnellen

Op 14 Augustus 2018,  een van de vele opvallend hete zomerse dagen in Europa, wordt er een opmerkelijk publicatie gedaan door een groep vooraanstaande internationale klimaatwetenschappers ‘Trajectories of the Earth System in the Anthropocene in de Proceedings of the National Academic of  Sciences of the United States of America (PNAS)

Onder aanvoering van de Klimaatwetenschappers Steffen en Rockstorm worden er vraagtekens gesteld of  we met de huidige Co-reductie doestellingen ( zoals geformuleerd in het Parijs Akkoord van 2015)  de opwarming van de aarde onder de 2C graden opwarming houden  en voldoende is om het klimaat op aarde te stabiliseren? Ze hebben een zeer nieuw maar somber scenario geschetst als toch blijkt dat de huidige Co2 doelstellingen onvoldoende zijn; de aarde zal in een permanente Hot House state vallen #HotHouseEarth.

Deze Hot House State wordt veroorzaakt door 10 verschillende klimaatprocessen die elkaar versterken; de opwarming van de oceanen, smelten van de ijskappen, veranderingen van zeestromen, smelten van permafrost, en bosdegradatie door menselijk toedoen. De oorzaken zijn bekend, maar nieuw is dat deze klimaatprocessen/ events elkaar versterken en ervoor zorgen dat de opwarming sneller gaat -positive feedbackloops genoemd –  dan we aanvankelijk dachten. En wellicht nog zorgwekkender; dat we een punt bereiken waarin onze CO2-reductie inspanningen zinloos worden. Het is vergelijkbaar met een brand, de eerste paar minuten is het nog mogelijk de brand te blussen (Co2 reductie), maar daarna gaat de brand zijn eigen weg en ligt het buiten onze macht. Positive Feedbackloops zijn daarom absoluut niet positief voor ons als mensheid, de aarde zal door blijven draaien ook zonder ons, maar het klimaat voor mens, dier en vis  kan onleefbaar worden. Het is een somber scenario, en het is tevens niet zeker dat we de Hot House Earth staat zullen bereiken, maar daarom is het juist nu aan ons om van bewustwording naar actie over te gaan. Versnelling in de mondiale energietransitie, innovatie en politieke wil zijn daarvoor onontbeerlijk.

https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/06/domino-effect-of-climate-events-could-push-earth-into-a-hothouse-state

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT