community in transition
7 december 2018 | Angelita Kappers

Deze week op de Klimaattop in Polen

De Klimaat- en Energiekoepel KEK, waarin jonge professionals (20-35 jaar) zich hebben verenigd om mee te praten over het Klimaatakkoord, nam afgelopen donderdag op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deel aan CoP24, de 24e Klimaattop van de Verenigde Naties.

Samen met de young professionals van YES-DC en YES-Europe hield KEK een workshop waarin het pleitte voor stevige inspraak van millennials bij de klimaatonderhandelingen.
Projectmanager bij ECHT b.v & KEK-vertegenwoordiger Angelita Kappers (31): “Wat mij in Polen opviel is de grote mate van windowdressing, bovendien is nucleaire energie weer prominent op de internationale energie agenda.”

Tijdens de workshop gingen adviseurs, wetenschappers en studenten van over de hele wereld in discussie over de door KEK aangedragen oplossingen zoals fiscale vergroening en CO2-beprijzing. Kappers: “Op de top wordt te weinig over het Hoe gepraat. Wij doen dat wel. Dat werd erg gewaardeerd. Juist op deze CoP wordt gezocht naar goede voorbeelden en beleid dat impact heeft. Men zoekt naar de holy grail, maar per land is goed klimaatbeleid maatwerk. Ook is tijdens de workshop discussie opgemerkt dat de EU zich teveel focust op de energietransitie. Klimaatbeleid gaat ook over voedsel, landbouw, natuur en biodiversiteit.”

De algehele stemming baart Kappers zorgen. “Geen deelnemer aan onze workshop geloofde dat we die 1,5 graad nog gaan halen.” Of actie dan nog zin heeft? “Ja, juist! Laten we onze regeringen manen om te versnellen.” Middels organisaties als ECHT b.v zijn we ook bezig met het implementeren en aanjagen van de energietransitie.

Wat Kappers ook verontrust: “De grote mate van windowdressing hier. Er worden aankondigingen gedaan van projecten en maatregelen die niet concreet zijn gepland. De Parijse doelstellingen zijn helder en de nationale klimaatakkoorden lopen daar ver achteraan. De Wereldbank investeert nog altijd ontzettend veel in olie en gas en de beloofde financiële ondersteuning aan ontwikkelingslanden blijft grotendeels uit.”

 

 

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT