community in transition
21 maart 2019 | Angelita Kappers

Doorrekening Concept Klimaatakkoord door Centraal Planbureau en Planbureau van de Leefomgeving

Het concept klimaatakkoord is doorgerekend, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben hun resultaten gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de doelen vrijwel zeker niet worden gehaald.

Aan de verschillende klimaattafels waren 600 maatregelen bedacht die het klimaat moeten beschermen in Nederland. Het PBL berekende wat het effect van die maatregelen kan zijn, het CPB berekende wat dat gaat kosten en voor wie.

Het algemene beeld is dat de reductiedoelen weliswaar binnen de bandbreedte van de onzekerheden vallen, maar dat die onzekerheden erg groot zijn. Daaruit volgt de conclusie dat de doelen alleen maar gehaald kunnen worden wanneer alles gelijktijdig meevalt. In de praktijk is die optie vrijwel onhaalbaar.

De financiƫle vooruitzichten zijn gunstiger: uit de berekeningen komt naar voren dat de kosten mogelijk lager uitvallen dan in eerste instantie verwacht.

Minister Wiebes zei bij de overhandiging van het rapport dat er eind april een inhoudelijke reactie op de doorrekeningen kan worden verwacht.( bron: Duurzaam Nieuws en NOS)

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT