ECHTE PROJECTEN

ECHTE PROJECTEN

De Regionale Energie Strategie
In uitvoering voor NP RES en de VNG – RES liaison voor gemeenten

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s in Nederland werken aan plannen daarvoor: de Regionale Energiestrategieën (RES). In het Klimaatakkoord is bewust gekozen voor de regionale schaal.

In het Klimaatakkoord is gekozen voor zorgvuldige afweging: passen de ideeën voor zonne- en windenergie in de ruimte en op het energienet? Is het acceptabel voor inwoners? Dat is geen simpele puzzel. De RES 1.0 die voor 1 juli door volksvertegenwoordigers wordt vastgesteld, is een belangrijke stap.

Gemeenten, provincies en waterschappen werken in de RES’en samen met stakeholders, inwoners, netbeheerders en het rijk. Primaire focus is het realiseren van hernieuwbare energie op land (35 TWh in 2030) & de regionale component van de warmtetransitie. Regio’s werken op dit moment aan de RES 1.0. De opgave reikt tot 2030 en 2050. De 30 RES’en worden ondersteund door het Nationaal Programma RES (NP RES).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is één van de vijf opdrachtgevende partij voor het Nationaal Programma RES. Vanuit deze hoedanigheid is Angelita Kappers gedetacheerd vanuit ECHT bij de VNG en het NP RES als RES-liaison.

De Regionale Energie Strategie
In uitvoering voor NP RES en de VNG – RES liaison voor gemeenten

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s in Nederland werken aan plannen daarvoor: de Regionale Energiestrategieën (RES). In het Klimaatakkoord is bewust gekozen voor de regionale schaal.

In het Klimaatakkoord is gekozen voor zorgvuldige afweging: passen de ideeën voor zonne- en windenergie in de ruimte en op het energienet? Is het acceptabel voor inwoners? Dat is geen simpele puzzel. De RES 1.0 die voor 1 juli door volksvertegenwoordigers wordt vastgesteld, is een belangrijke stap.

Gemeenten, provincies en waterschappen werken in de RES’en samen met stakeholders, inwoners, netbeheerders en het rijk. Primaire focus is het realiseren van hernieuwbare energie op land (35 TWh in 2030) & de regionale component van de warmtetransitie. Regio’s werken op dit moment aan de RES 1.0. De opgave reikt tot 2030 en 2050. De 30 RES’en worden ondersteund door het Nationaal Programma RES (NP RES).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is één van de vijf opdrachtgevende partij voor het Nationaal Programma RES. Vanuit deze hoedanigheid is Angelita Kappers gedetacheerd vanuit ECHT bij de VNG en het NP RES als RES-liaison.

De Regionale Energie Strategie
In uitvoering voor NP RES en de VNG – RES liaison voor gemeenten

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s in Nederland werken aan plannen daarvoor: de Regionale Energiestrategieën (RES). In het Klimaatakkoord is bewust gekozen voor de regionale schaal.

In het Klimaatakkoord is gekozen voor zorgvuldige afweging: passen de ideeën voor zonne- en windenergie in de ruimte en op het energienet? Is het acceptabel voor inwoners? Dat is geen simpele puzzel. De RES 1.0 die voor 1 juli door volksvertegenwoordigers wordt vastgesteld, is een belangrijke stap.

Gemeenten, provincies en waterschappen werken in de RES’en samen met stakeholders, inwoners, netbeheerders en het rijk. Primaire focus is het realiseren van hernieuwbare energie op land (35 TWh in 2030) & de regionale component van de warmtetransitie. Regio’s werken op dit moment aan de RES 1.0. De opgave reikt tot 2030 en 2050. De 30 RES’en worden ondersteund door het Nationaal Programma RES (NP RES).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is één van de vijf opdrachtgevende partij voor het Nationaal Programma RES. Vanuit deze hoedanigheid is Angelita Kappers gedetacheerd vanuit ECHT bij de VNG en het NP RES als RES-liaison.

SDG 7 SDG 13