community in transition

Community Partners

De ECHT community bestaat uit strategische, tactische en operationele partners uit ondernemingen, overheid en onderwijs, die zich inzetten om kansen om te zetten naar actie en hiermee bij dragen aan een slimme en duurzame Klimaat & Energietransitie.

ECHT community partners zijn actieve partners – met wederzijdse verwachtingen dat we gezamenlijk ons actief inzetten om een opdracht of doel te realiseren in de Energietransitie en succesvol af te ronden binnen een bepaald tijdsbestek. Hiertoe wordt het gezamenlijke netwerk en elkaars expertise ingezet. Nadrukkelijk is het de bedoeling aanvullende kennis en competenties in te zetten zodat het aanbod en mogelijke oplossing situationeel, op maat en zo breed en diep als gewenst ingezet kan worden.

De samenwerking tussen ECHT en community partners is transparant, simpel en efficiënt.

Atlas Professionals

Specialist Recruitment & HR Services Offshore Wind

Atlas Professionals is an international leading recruitment company. Since 1982, Atlas has played a major role in the provision of professionals to the energy, marine and renewables industries worldwide.

If quality and reliability are key for your business, Atlas Professionals is the partner you need to deliver highly qualified personnel. We create custom-made, comprehensive HR packages, which allows you to focus on the project without any concerns about manpower.

Over the years, Atlas Professionals has grown to become a no-nonsense, dependable HR service provider in the energy, marine and renewables industries with a mission to turn complex personnel challenges into transparent and secure solutions.

CAREER

CAREER richt zich op de Human Capital Agenda (HCA) van de sector windenergie.

Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van instroom en de afstemming van het windenergie opleidingsaanbod van opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau op de behoeften van het bedrijfsleven in heel Nederland. Er wordt ook gewerkt aan het bevorderen van eenduidigheid in het opleidingsaanbod en kwalificaties. Als laatste biedt CAREER een platform voor opleidingen en bedrijven om kennis en ervaring uit te wisselen en vraag-gestuurd onderzoek te stimuleren.

CAREER staat voor:

  • Coordination: een landelijk coördinatiepunt
  • Applied Research: vergroten innovatiekracht en coördinatie van toegepast onderzoek
  • Expertise: kennisuitwisseling en afstemming activiteiten
  • Education: opleiding: standaards, docententraining, ontwikkeling cursusmateriaal
  • skilled Resources: voldoende output van gekwalificeerde krachten

Waarom CAREER?

Wind is een sector die snel groeit, internationaal, veilig, professioneel uitdagend en innovatief is. Wind energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie en dit biedt veel kansen voor studenten, opleidingen en het bedrijfsleven. Met name de offshore wind sector maakt een stormachtige ontwikkeling door. De markt groeit en de techniek ontwikkelt zich snel. En ook op het gebied van wind op land staat er nog veel te gebeuren.

Dit leidt tot een toenemende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten. Momenteel zijn er naar schatting zo’n 6.000 mensen werkzaam in de sector en zal de werkgelegenheid in de periode tot 2020 groeien naar ruim 12.000. Op dit moment is er al een tekort aan onderhoudspersoneel in de ons omringende landen.

Om het onderwijs op peil te brengen en voldoende in- en uitstroom te bewerkstelligen is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk. Daarom is CAREER opgericht.

ENCON

Encon is actief op alle domeinen van de energie.

 

Voor elk van deze domeinen heeft Encon technieken en procedures ontwikkeld om efficiënt energie te besparen of verstandig energie te produceren. Deze technieken kunnen zowel toegepast worden in renovatieprojecten als nieuwbouwprojecten. Kijk hieronder naar verschillende domeinen voor meer informatie.

Encon is gespecialiseerd in het opsporen van rendabele energiebesparingen en helpt bij produceren van duurzame energie. Encon werkt alleen voor bedrijven. Zowel MKB’s als internationale bedrijven. In beide vakgebieden biedt Encon op maat gemaakte oplossingen met een optimaal rendement voor de klant.

HAN

Offshore Wind Energy Project Management is delivered in cooperation with wind professionals.

The exchange course in Offshore Wind Energy Project Management at HAN University of Applied Sciences is delivered in cooperation with OutSmart wind professionals. This course deals with every aspect of harvesting wind energy using offshore wind farms. It is a unique study designed for Engineering, Economics and Management students.

Wind Energy is one of the highest-ranking sources of renewable energy for the future. Sign up for the Offshore Wind Energy Project Management exchange course at HAN University of Applied Sciences.

HAN and OutSmart’s close ties with the professional wind industry will enable you to find success in the wind market. The Offshore Wind Energy Project Management exchange course is comprehensive and practical. It prepares you for a role as a consultant in the professional field of wind energy.

Topics
You will learn about the construction, utilisation and maintenance of offshore wind farms.

An overview of the technical, management, financial, political and legal aspects in the various phases of developing an offshore wind farm:

Offshore Wind Innovators

Building a business eco-system

The offshore wind industry faces a unique challenge. To construct one of the largest infrastructural developments in Dutch history. Billions of Euro’s will be invested. This will create huge business opportunities for companies pioneering the Offshore Wind Industry. Offshore Wind Innovators helps to build the right business environment to help making it happen.

ONAXION

De wereld van vandaag bestaat uit netwerken. Het zelfde geldt voor organisaties.

 

Deze netwerken bepalen in grote mate of de organisatie in staat is te reageren op de veranderende omgeving en bepalen daarmee dus het succes van de organisatie.

ONAXION brengt door middel van Organisational Network Analysis (ONA) de netwerken in een organisatie in kaart en zorgt ervoor dat een succesvolle samenwerking niet een kwestie is van toevalligheden, maar het resultaat van een managementinspanning.

Wij helpen u de netwerken in kaart te brengen en de netwerkgedragingen op een natuurlijke manier aan te sturen. Dit vergroot de kans op positieve organisatieresultaten. U krijgt inzicht in hoe de eigen organisatie echt in elkaar zit en u krijgt zelf kennis van netwerkgedragingen en -sturingsmogelijkheden. Hierdoor wordt de continuïteit van de succesbepalende samenwerkingsverbanden geborgd.

OutSmart

Today, we take care of 1.800 MW of wind energy assets.

Energy Asset Experts, active in the renewable energy sector. We act as frontrunner in the energy transition market since 2008. We are known and are being asked for our Power of Predictability: the ability to predict accurately, our pro-active and transparent way of collaboration and our innovative solutions.We work for investors, owners, fund managers of renewable production assets (like wind- and solar parks and biomass power plants) and for industrial off-takers of energy.

We have a lean and mean organization with 45 employees, who are each specialist in their professional discipline. We operate from three countries: The Netherlands, Germany and the UK. We are a daughter company of Deutsche Windtechnik and work close together on technical solutions for wind turbines.

S-Ray Diagnostics

Strategic alignment doesn’t happen to you, it is a choice! Why? Because it can be manufactured purposefully!

The S-ray Scan is the tool we use to tackle strategic misalignment in your organization. The Scan consists of three distinct components. Together these components provide a state-of-the-science tooling and expertise necessary to re-align your entire company. Step one helps you formulate a compact, clear and focussed business strategy. Step two makes a clear picture of strategic alignment throughout your organization and Step three provides the key alignment drivers to resolving strategic misalignment.

Strategic alignment is the shared sense of purpose and direction among people in the organization. When people align around strategy, they are connected in their thinking about strategy as one, working from one and the same purpose into one and the same direction towards one and the same goal. Without alignment, strategy is merely a paper reality existing solely in the boardroom, lacking effective execution by the organization at large. As such, alignment defines strategy, for if strategy cannot or will not be executed, then what is the point in having a strategy at all?

It is nog enough to create a thoughtfully crafted winning business strategy. If your people don’t understand and accept it, they’re following their own, often disconnected, “strategies”, resulting in uncoordinated effort, hampered teamwork and in the end suboptimal performance.

Without execution, your strategy, even if it is a winning one, is only a plan. High-performance realities aren’t shaped by winning plans; they are shaped by the execution of winning plans. This is our elementary vision as S-ray Diagnostics.

To execute a winning business strategy, your entire organization should be on board and support it collectively. When there is strategic alignment, your people understand and commit to your winning strategy. If your people get and buy the big picture, they make it happen by simply doing it.

Strategic alignment causes the aligned execution of your winning plan. That is why strategic alignment is the most essential ingredient in your core business.

Scalda

 Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Ook Offshore Wind

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie.

Dat doen we vanuit dertien kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes, MBO DANS GOES en Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.

SEECE

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame elektrische energie

Deze publiek-private samenwerking jaagt innovatie aan, zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit en zet kennis om in financieel haalbare producten en diensten.

Talent voor Transitie

De energietransitie vraagt om talent van nu.

De energietransitie is in volle gang, en het moet en kan sneller. Een generatie supergemotiveerde jonge talenten wil hier aan bijdragen.

Talent voor Transitie verbindt jonge talenten aan elkaar en aan organisaties met behoefte aan durf en experimenteerkracht. Wij vormen een community waarin samen werken en ontwikkelen centraal staan.

Ons doel is om als learning community de energietransitie te versnellen en samen bij te dragen aan een fossielvrije samenleving. Wij werven en selecteren nieuwsgierig, enthousiast, slim en jong talent. Zij willen aan de slag binnen de energiesector en ontdekken waar zij de meeste impact maken. Wij zorgen voor matchmaking en verbinding tussen organisaties, talenten en onderwijsinstellingen en creëren zo samen een groot, sector breed netwerk.

VeluwezOOOm got Talent

VeluwezOOOm is een triple helix van Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

Ze werken samen aan projecten in een eigen dynamiek en aanpak. Passend bij de schaal van gemeente Rheden.

VeluwezOOOm ondersteunt leerlingen, studenten en schoolverlaters om een ondernemend sociaal project in gang te zetten, te zoeken naar een droombaan en een eigen onderneming te starten en/of zich als zzp-er te vestigen. Leerlingen, studenten en schoolverlaters krijgen de kans om in beeld te komen bij onderneming, bedrijf, instituut en omwonenden.

WaterWorld

Betaalbare en betrouwbare energie? Het antwoord is te vinden op de Noordzee!

Een van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan is de energietransitie: Hoe gaan we zorgen dat ook in 2050 en daarna alle Nederlanders toegang hebben tot duurzame, betaalbare en betrouwbare energie? Het antwoord is te vinden op de Noordzee…

De Noordzee is van oudsher belangrijk voor de energievoorziening van Nederland. Nog steeds is een groot deel van ons aardgas afkomstig uit de honderden offshore olie- en gasproductieplatformen op de Noordzee. Dit gaat echter veranderen, want onze voorraden fossiele energie beginnen op te raken. Waar de olie- en gasindustrie serieuze afname in productie tegemoet ziet, is offshore wind en golfenergie sterk in opkomst. Maar hoewel de duurzame industrie sterk in opkomst is kent deze ook zijn imitaties. Opgewekte elektriciteit is bijvoorbeeld lastig op te slaan en daarnaast kampt deze met transportverliezen. De oplossing voor deze problemen vinden we in de samenwerking tussen de duurzame en de fossiele industrieën in Nederland.

WindDock

Windenergie is de toekomst, ook die van jou?

Nederland maakt werk van duurzame energie. Stroom opwekken met windmolens gaat daarin de grootste rol spelen. Dat betekent dat er heel veel vakmensen nodig zijn die kunnen werken aan het maken en onderhouden van windenergieparken en alles wat daarbij komt kijken. Op land, maar vooral ook op zee. Doe jij mee?

Ga je kiezen voor een technische beroepsopleiding, zoals Elektrotechniek, Technicus Service en Onderhoud, Werktuigbouwkunde of Mechatronica, dan doe je er verstandig aan om meteen ook te leren werken in de windenergiesector. De komende jaren komen er zoveel windturbines bij, dat je zeker weet dat je hierin jarenlang aan de slag kunt. Dan moet je wel de juiste kennis en certificaten hebben. Met het ‘WindDock’ heeft Scalda de modules en trainingen om van jou een échte gecertificeerde professional te maken, waar bedrijven om staan te springen.

© 2020 creaza / ECHT