community in transition
2 juli 2018 | Erwin Coolen MBA

Angelita Kappers versterkt team ECHT

Angelita Kappers is een gedreven jonge energie professional actief in de energietransitie. Eerst werkzaam als trainee bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) voor internationale duurzame energie en water programma’s, en daarna actief als adviseur internationalisering  bij de belangen vereniging voor start ups bij StartupDelta. En sinds kort werkzaam voor het nieuwe initiatief ECHT – opgezet door Erwin Coolen en Hans Timmers, met als doel de Energietransitie te realiseren en business kansen te verwezenlijken.

Haar passie ligt bij verduurzamingsvraagstukken met een focus op duurzame energieopwekking: Wind en Zonne energie. Met haar recente werkervaring op internationale energie programma’s en bij StartupDelta waar zij bijdroeg aan het – internationaal – agenderen van de Nederlandse innovatie agenda, kan zij snel verbanden leggen tussen politiek, beleid, implementatie en techniek.

Naast haar werkzaamheden was zij in 2017 voorzitter van de Young Energy Specialists- Cooperation (YES-DC). YES-DC is een stichting met als doel kennis te ontsluiten en een netwerk organisatie te zijn voor jong professionals actief in de energiesector. Daarnaast maakt ze ook deel uit  van de Klimaat en Energiekoepel (KEK) – communicatie team, en het KEK kernteam – . KEK heeft als doelstelling de belangen te behartigen voor jong professionals die  actief een duurzame toekomst willen vormgeven door onder andere direct input te leveren bij de Klimaatonderhandelingstafels op weg naar het Klimaatakkoord.

Tot slot neemt zij als actief lid deel aan de kennisgroep Energie & Klimaat voor D66 Amsterdam. Met haar politieke sensitiviteit,  kritische analyses, en pragmatische insteek, kan zij een waardevolle bijdrage leveren aan de Energietransitie, op nationaal als internationaal niveau.

 

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT