community in transition
4 juni 2018 | Erwin Coolen MBA

400 Kinderen bouwen zelf mini-windmolenpark

Vierhonderd kinderen bouwen vanaf maandag 4 juni in tien dagen maar liefst 16 windmolens op bedrijventerrein De Beemd voor het educatieproject ‘Laat Maar Waaien!’ Ze leren over het nut en de techniek van deze vorm van energieopwekking en krijgen praktijkles over diverse andere vormen van duurzame energie. Trainees van Allliander helpen de scholieren hierbij.

In Nederland gebruikten we het afgelopen jaar – ondanks de grote urgentie van het klimaatprobleem – in plaats van minder, juist méér energie. Dat moet anders en daarvoor moeten we ook op lokaal niveau flink in de versnelling met duurzame energie. Initiatiefnemers Inge van der Vaart van I-Link en Petra Lettink van Groene Transitie willen met het project Laat maar Waaien! kinderen en jongeren kennis laten maken met techniek, de overgang naar een duurzame energievoorziening en de vooruitzichten voor de toekomst. Ze werken samen met Urban Wind (Alliander). Ze vonden een partner in Erwin Coolen: ondernemer (ECHT), bestuurslid van stichting de Beemd en inwoner van de gemeente Rheden met een passie voor techniek, energie en educatie. Hij vroeg Laat Maar Waaien! naar De Beemd te komen.

Scholieren en jonge professionals werken samen

Scholieren uit groep 7 en 8 van meer dan 10 basisschoolklassen bouwen het mini-windmolenpark op een braakliggend stuk terrein op De Beemd. Ook krijgen de kinderen praktijkles over zonne-energie en warmte/koude opslag in de bodem. De windmolens blijven tot eind september op deze locatie staan. Zestig leerlingen van 4-VWO van Het Rhedens bouwen het materiaal waarmee de basisscholieren zullen experimenteren. Ze voeren zelf in de natuurkunde diverse metingen uit aan de molens. Trainees van Alliander uit het team Urban Wind helpen bij de uitvoering en geven molens in bruikleen. Zij geven zo hun kennis door en leren zelf projectmanagement in de praktijk.

Zonder technisch onderwijs geen energietransitie

Een van de grootste obstakels voor de energietransitie is niet techniek, maar vooral het tekort aan technisch personeel. “Maar”, zegt Erwin Coolen, “we planten nu een zaadje bij de jeugd en laten ze zien hoe gaaf techniek is.” Met de Laat Maar Waaien projecten beogen Van der Vaart en Lettink bewustwording en kennis te verspreiden over de mogelijkheden om over te stappen op duurzame energie en het gesprek erover aan te jagen. Wethouder Duurzaamheid Dorus Klomberg: “Met onze Rhedense klimaataanpak willen we CO2-uitstoot verminderen door energie te besparen en zelf schone en duurzame energie op te wekken. Daarnaast pakken we de effecten van klimaatverandering aan, zoals wateroverlast door plaatselijke hoosbuien. En we vinden het belangrijk dat inwoners zich bewust worden van wat ze zelf kunnen doen. Fantastisch dus dat ondernemers, actieve bewoners en het onderwijs samen met jonge mensen de handen ineenslaan. Dergelijke initiatieven omarmen we graag.”

 

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT