community in transition

Transitieveranderingen met positief effect op de toekomst in energie en circulariteit.

 

Met ons expertise en netwerk regisseert ECHT actieve verandering en versnelling met meetbaar resultaat. Voor organisaties met transitievraagstukken en een actiegerichte behoefte. Organisaties die willen versnellen en verduurzamen, zonder precies te weten hoe. Met ons enthousiaste, ondernemende en daadkrachtige team, maakt ECHT effectieve verbinding tussen behoefte en aanbod. Betrokken met een intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren.

earth overshoot

Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij, waar verandering nodig is in de gedachten en het gedrag van mensen. Zonder deze verandering kan een positieve transitie niet plaatsvinden. De Sustainable Development Goals en versnellen van de energietransitie zijn leidraad voor de aanpak van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op Duurzame Energie en Circulariteit. ECHT zet in op het versnellen van deze transities met behoud van levensstijl en doelt het naar de toekomst verschuiven van Earth Overshoot Day. Elk project en label dat ECHT regisseert raakt minstens twee speelvelden in de transitievraagstukken van maatschappij, energie en circulariteit.

Visie

Earth Overshoot Day valt elk jaar vroeger. In 2020 valt deze al op 3 mei als iedereen op de wereld zou leven als een Nederlander. Hier valt een ontzettende slag in te maken, met de basis in de maatschappelijke transitie middels bewustzijn. ECHT levert de juiste mensen die kunnen denken en doen. Met ons netwerk en actieve verbinding op diverse niveau’s, weet ECHT wat er speelt, gaat spelen en wie daarin van belang zijn.

Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij, waar verandering nodig is in de gedachten en het gedrag van mensen. Zonder deze verandering kan een positieve transitie in bedrijven, overheden en de maatschappij niet plaatsvinden. De Sustainable Development Goals zijn leidraad voor de aanpak, denken en doen van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op de speelvelden van Energie en Circulariteit. ECHT zet in op het versnellen van deze transities met behoud van levensstijl en om de dag van Earth Overshoot Day naar de toekomst brengen.

Een label is een specialisatie van een doelstelling waar ECHT richting aan geeft. Elk label werkt in de basis vanuit ECHT. Onder het ECHT-label vallen onder andere de merken SDG-platform, Foundation for Global Goals, Dutch Wave Makers en de KustCoalitie.

© 2020 creaza / ECHT