community in transition

Ons doel

Versnellen van de Energietransitie.

ECHT zet ketenverandering in gang als Denker & Transitie bureau binnen de Overheid, het Onderwijs en bij Ondernemingen. Het uitgangspunt van onze visie is dat we uitgaan van (toekomstige) verandering, mede ingegeven door duurzame de doelstellingen; de Sustainable Development Goals (SDG’s). Waar de Klimaat & Energietransitie leidend is.

earth overshoot

ECHT toont aan dat onze missie richting Klimaat Actie hand in hand gaan met welvaart en welzijn voor iedereen. Binnen de grote hoeveelheid klimaat en energietransitie adviezen die het afgelopen jaar in 2018 zijn verschenen gaat ECHT juist nu in Klimaat Actie. Met onze Community van koplopers gaan wij de uitdaging van klimaatverandering aan; wij gaan gezamenlijk met onze Community Partners projecten uitvoeren en implementeren richting een nieuwe economie met schone energie.

Bieden van ECHTe oplossingen samen met onze Community

  • Aanjagersrol en urgentie besef creëren met als doel; concrete stappen zetten, en met slimme oplossingen te komen in de energietransitie.
  • Organiseren van koplopers netwerk om de transitie uit te voeren.
  • Vertalen van mogelijkheden naar slimme business, opleiding en innovatiekansen in de energietransitie.
  • Spreken over de energietransitie op onderwerpen als: wind op zee & op land, waterstof,  en het Klimaatakkoord.
  • Identificeren rol en positionering van de organisatie binnen de energietransitie.
  • Gesprekspartner zijn op een positief kritische manier.

We regisseren en operationaliseren veranderingen die direct een bijdragen leveren aan de Sustainable Development Doel 13 Klimaat Actie

 

 

Visie

Tijdens de COP21* in Parijs besloten 192 landen samen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Dit vereist dat er maatregelen worden getroffen om de koolstofemissies in 2050 met 80-95% te verminderen in vergelijking met 1990. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Voor het bereiken van deze opgave zal er ECHT radicale innovatie moeten plaatsvinden.

Ketenregie voor Verandering, als executive partners en andere beslissers binnen Overheid en Ondernemingen. Uitgangspunt van het gesprek is onze visie gedreven door de urgentie naar (toekomstige) verandering. Ingegeven door duurzame doelen en energietransitie. Dit vraagt innovatief denken en lef, op alle niveaus

© 2020 creaza / ECHT