community in transition

Onze missie is het versnellen van de energietransitie

 

Met onze expertise regisseert ECHT actieve verandering in de energietransitie met meetbaar resultaat. Dit doen we voor organisaties met vraagstukken in de energietransitie. Wij zijn er voor organisaties die actief aan de slag willen met het verduurzamen van de energietransitie. Ons ondernemende en daadkrachtige team met expertise op energiebeleidsvraagstukken, human capital, zowel technisch als uitvoerend voor wind op land en op zee en elektriciteitsinfrastructuur, maakt ECHT effectieve verbinding tussen vraag en aanbod in de markt. ECHT is een betrokken transitiebureau met een intrinsiek gemotiveerd team om de wereld te verduurzamen.

earth overshoot

De Sustainable Development Goals zijn leidraad voor de aanpak van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op Duurzame Energie, Circulariteit en Human Capital. ECHT zet in op het versnellen van deze transities met behoud van welvaart en comfort. Ons doel is het leveren van een bijdrage waarbij Earth Overshoot Day elk jaar minder snel bereikt wordt.

Met elk project dat ECHT regisseert en uitvoert adresseren we urgente maatschappelijke vraagstukken met een focus op duurzame energie, human capital, circulaire bedrijfsprocessen en energie & natuur.

Visie

Earth Overshoot Day valt elk jaar vroeger. In 2020 valt deze al op 3 mei als iedereen op de wereld zou leven als een Nederlander. Hier valt een ontzettende slag in te maken, met de basis in de maatschappelijke transitie middels bewustzijn. ECHT levert de juiste mensen die kunnen denken en doen. Met ons netwerk en actieve verbinding op diverse niveau’s, weet ECHT wat er speelt, gaat spelen en wie daarin van belang zijn.

Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij, waar verandering nodig is in de gedachten en het gedrag van mensen. Zonder deze verandering kan een positieve transitie in bedrijven, overheden en de maatschappij niet plaatsvinden. De Sustainable Development Goals zijn leidraad voor de aanpak, denken en doen van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op de speelvelden van Energie en Circulariteit. ECHT zet in op het versnellen van deze transities met behoud van levensstijl en om de dag van Earth Overshoot Day naar de toekomst brengen.

Een label is een specialisatie van een doelstelling waar ECHT richting aan geeft. Elk label werkt in de basis vanuit ECHT. Onder het ECHT-label vallen onder andere de merken SDG-platform, Foundation for Global Goals, Dutch Wave Makers en de KustCoalitie.

© 2021 creaza / ECHT